EXTREME TOURNAMENT 2015

  Dear shooting friends

We are very proud to announce the creation of the new Extreme Triple Crown Series Handgun Tournament. This said "Tournament" will consists of the three 2015, level III. handgun matches, namely the CZ Extreme Euro Open, Novikom Russian Extreme Open and a Champagne Trophy Open - France. To get qualified in this said "Tournament", the each participant must compete in at least two of the three said matches. The best two results will be counted into the final standings. The winners of the three most competitive IPSC divisions (Production, Standard and Open) will be awarded the price money. The Award presentation occurs at the Triple Crown Award Ceremony, which will be held in 2016 at the 3rd International IPSC Extreme Anniversary Ball in City of Brno, Czech Republic. The winners of an another two reminding IPSC Divisions, "Revolver and Classic" will be also recognized. They all will receive their "Presidents Medals", at some another opportunity of which will all be informed well ahead of time.

We look forward to see you all at the Extreme Triple Crown Series of Matches.

Good luck to you all.

Lubor Novak, Milan Trkulja, Jose Dumont
Extreme Triple Crown Series Match Directors


  Vážení střelci a přátelé střeleckých sportů;

Jsme velmi hrdí na to, že Vám můžeme oznámit vznik nové střelecké soutěže, a to Extreme Triple Crown turnaje ve střelbě z praktické pistole. Tento turnaj se bude skládat ze tří závodů úrovně III. z 2015 mezinárodního kalendáře IPSC, a to CZ Extreme Euro Open, Novikom Russian Extreme Open a Champagne Trophy Open - Francie.

To, aby byl střelec vyhodnocen v konečných celkových výsledcích, musí tento účastník dokončit alespoň dva ze tří uvedených závodů. Do konečných výsledků se budou započítávat  jen dva nejlepší výsledky ze tří.

Vítězové tří nejvíce konkurenceschopných divizí IPSC (tedy Production, Standardní a Open) budou na slavnostním předávání cen oceněni hodnotnou peněžní odměnou. Vyhlášení vítězů turnaje se bude konat v roce 2016 na 3. International IPSC Extreme Anniversary Ball v Brně. Zbývající dvě IPSC divize, "Revolver a Classic" budou taktéž řádně vyhodnoceny, když všichni vítězové obdrží své prezidentské medaile, nicméně při jiné důstojné příležitosti, o které budou všichni včas informováni.

Těšíme se na to, že Vás všechny uvidíme v Extreme Triple Crown sérii závodů.

Hodně štěstí všem.

Lubor Novák, Milan Trkulja, Jose Dumont
Extreme Triple Crown Match Series Directors


MAIN ADVERTISING PARTNERS

SITUATION ADVERTISING PARTNERS

RAFFLE ADVERTISING PARTNERS

(c)2015 Seventh Extreme Euro Open , Extreme Squad, Czech Republic, Moravia Land. Code by Jesus.