The match registration process has several parts / Registrace do závodu je rozdělena na tři části.

 STEP 1.

Registration itself. Pay attention to all of the required fields of the form. The most important for later communication is the "email" field. Should be doublechecked so that the system can send you confirmation.

Samotná registrace do závodu, prosím věnujte pečlivě pozornost veškerým údajům, zvlášť důležitá položka je Váš email. Systém bude dále posílat veškeré další upozornění o podrobnostech registrace na tento mail. Vyplněním správných údajů předejdete následným problémům. Po kroku 1 by mělo následovat Vaše zaplacení startovného. Jakmile peníze dorazí na účet, bude Vám povoleno dokončení registrace.

 STEP 2.

After the registration you have to pay the registration fee. When we receive your payment, you'll be able to continue to the Step 3. The sooner the better for you, so that you can choose the squad early. And also not later then 14 days from registration, otherwise the registration will terminate. The registration fee is not refundable, however when needed can be transfered to another competitor.

We kindly ask all competitors to pay the whole bank fee related to the wire transfer. So, in the field "Details Of Charges" choose "OUR" However, if some shortage happens, the difference between the registration fee and actual money received has to be paid in cash during the match registration at shooting range.

Kontrola Vašeho zaplacení a sledování stavu Vaší registrace. Po zaplacení budete moci přistoupit ke kroku 3, výběru squadu a dokončení registrace. Pamatujte na to, že squady mají omezení na 10 střelců ve squadu. Platbu proveďte vždy tak, aby poplatky za provedení transakce byly na Vaší straně - v opačném případě Vám bude rozdíl platby vyúčtován v hotovosti při registraci do závodu na střelnici.

 STEP 3.

You are allowed to choose the squad you would like to join. The squad choice should be final. No later changes will be accepted. So pay attention to this and do it as soon as possible please.

Fyzický zápis do Vámi vybraného squadu. Tato operace Vám bude povolena jen jednou, žádné další přesuny po rozhraní z webu nebudou umožněny. Prosím, vybírejte pečlivě a přesně. Tímto krokem Vaše registrace končí. Nadále Váš status samozřejmně budete moci sledovat v sekcích SQUAD MAGIC EYE.

 TIP 1: If you will be a registered user to EEO page, you will see more menu and function avalaible for you. We recommended do it this before you fill a Registration form to EEO match.

 TIP 2: Please use your login name to web page called "username" and fill it to registration form for login to EEO 2015 match to items "Your Username of EEO page, if exist".
You will eventually have access to various functions relating to the registration number to your competitor.

Thank you very much for your interest about match SEVENTH EXTREME EURO OPEN 2015 and we wish you many good alpha and best time in match.


 

 

MAIN ADVERTISING PARTNERS

SITUATION ADVERTISING PARTNERS

RAFFLE ADVERTISING PARTNERS

(c)2015 Seventh Extreme Euro Open , Extreme Squad, Czech Republic, Moravia Land. Code by Jesus.